ARCHIWUM - Gmina Luzino

***

link do strony internetowej Państowej Komisji Wyborczej dotyczącej wyborów Prezydenta RP

***

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE LUZINO

 

 

- Zbiorcze wyniki głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

24.05.2015 rok na terenie gminy Luzino 


- FREKWENCJA w wyborach na Prezydenta w dniu 24 maja 2015 r.

 

- Zbiorcze wyniki głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10.05.2015 rok na terenie gminy Luzino 


- FREKWENCJA w wyborach na Prezydenta w dniu 10 maja 2015 r.

 

 

 


 


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

- Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4.02.2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z kalendarzem wyborczym)

- Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

- Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

***

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

- Zarządzenie Nr  20/2015 Wójta Gminy Luzino z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 10 maja 2015 roku

 

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach (DRUK)

 

OBWODY GŁOSOWANIA:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

instrukcja głosowania korespondencyjnego

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (druk)

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

- wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa

- zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

==============================================

 

  

- WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

 

==============================================

SPIS WYBORCÓW:

- wniosek o udostępnienie spisu wyborców

- apel PKW dot. sprawdzania spisu wyborców 

 ==============================================

 - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

 

 

 ***