ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYBORY SAMORZĄDOWE - 2014

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.

 

 

- protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie dot. wyborów do Rady Gminy Luzino, załącznik - notatka GKW

- zestawienie wyników wyborów do Rady Gminy Luzino

- protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie dot. wyborów wójta, załącznik - notatka GKW

- zestawienie wyników wyborów Wójta Gminy Luzino

- frekwencja wyborcza w gminie Luzino

zestawienie wyników głosowania w gm. Luzino na kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego

- zestawienie wyników głosowania w gm. Luzino na kandydatów do Sejmiku Woj. Pomorskiego

===================================================================

Informacja Orange Polska o zakazie umieszczania plakatów wyborczych na jej urządzeniach technicznych

=====

Uchwała Nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 03 listopada  2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Kębłowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 03 listopada 2014 roku

o wygaśnięciu członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kębłowie

====================================================================

Informujemy, że w dniu 27.10.2014 r. na posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie dokonano wyboru nowego przewodniczącego komisji w osobie p. Mirosławy Kąkol.

Informujemy, że w dniu 23.10.2014 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie przekazano postanowienie Nr 11/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20.10.2014 r. w sprawie zmian w składach niektórych terytorialnych komisji wyborczych (...) odwołujące m.in. p. Andrzeja Janusza ze składu Komisji. W związku z powyższym, wybór nowego przewodniczącego GKW nastąpi 27.10.2014 r. o godz. 15.00 na zwołanym przez Zastępcę Przewodniczącego p. Macieja Krzywańskiego posiedzeniu Komisji.  

KANDYDACI W WYBORACH:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Luzino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Luzino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

KANDYDACI DO POWIATU WEJHEROWSKIEGO Z OKRĘGU NR 5, OBEJMUJĄCEGO GM. LUZINO

 

KANDYDACI DO SEJMIKU WOJ. POMORSKIEGO Z OKRĘGU NR 2, OBEJMUJĄCEGO GM. LUZINO

 

***

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej  w Luzinie z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

***

 

Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 27 października 2014 roku w sprawie  powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

****

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej  w Luzinie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Luzino  zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - losowanie odbędzie się 21.10.2014 r. o godz. 16.15 w siedzibie GKW - Urzędzie Gminy Luzino

 ***

======================================================================    

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH LIST KANYDATÓW
NA RADNYCH  GMINY LUZINO

======================================================================

OGÓLNE INFORMACJE:

1. Ogólne informacje o wyborach.

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino  w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Luzino

3. Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 29.08.2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla Rady Powiatu Wejherowskiego

4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 01.09.2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego

5. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Luzino z dnia 05 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i  rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

6. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 17 października  2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji  wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w gminie Luzino w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 ========================================================================

KOMISJE WYBORCZE:

Komunikat z dnia 23.09.2014 r. o składzie, funkcjach oraz godzinach urzędowania Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

 

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUZINIE z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Luzino i kandydatów na Wójta Gminy Luzino

 

Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonyc na dzień 16 listopada 2014 r. (wyciąg z załączników obejmujący:

1) skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

2) skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie

3) skład Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

 

  • OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE A OKRĘGI WYBORCZE W GMINIE LUZINO:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Luzinie – Okręg wyborczy nr 5, 6 i 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Luzinie – Okręg wyborczy nr 4 i 8

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Luzinie – Okręg wyborczy nr 1, 2 i 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wyszecinie – Okręg wyborczy nr 9

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Sychowie – Okręg wyborczy nr 10 i 11

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kębłowie – Okręg wyborczy nr 12 i 13

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Kębłowie – Okręg wyborczy nr 14 i 15

=========================================================================

KANDYDACI NA RADNYCH (druki):

 KANDYDACI NA WÓJTA (druki):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------