ARCHIWUM - Gmina Luzino

 INFORMACJE DOT. ODPADÓW KOMUNALNYCH    


PSZOK - informacja o punkcie - 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2023 r.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYCH W 2023 R.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2022 r. (terminy tzw. wystawek)


Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2022: https://luzino.eu/pl/nowe-harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-na-rok-2022/


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2020 r.


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.: https://luzino.eu/pl/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2021-r/


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2019 r.


Informacja Wójta Gminy Luzino z dnia 30.04.2020 r. o braku możliwości przeprowadzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok do końca kwietnia br.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2020 r.: http://luzino.eu/pl/harmonogramy-wywozu-odpadow-komunalnych-w-2020-roku/


Wydłużony termin składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać do końca grudnia br.

Deklaracje powinny składać osoby, które wyrażają chęć posiadania kompostowników lub właściciele nieruchomości, w których zaszła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYCH W 2020 R.


ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW od 1 stycznia 2020 r.!


HARMONOGRAMY ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2019

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W 2019 ROKU

HARMONOGRAM ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R.

ZAKRES ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 R.


- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2018 r.


- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2017 r. 


- Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018 r. (uwaga: zawiera zmiany z dnia 14.02.2018 r.)

- Zakres odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2018 r. 

- Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych za 2018 r.

- Jak segergować - informacja dla mieszkańów

- Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

- Informacja dotycząca segregacji odpadów w 2017 r.

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

Harmonogramy wywozów nieczystości:
- Luzino I
- Luzino II
- Kębłowo
- Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino
- Wyszecino, Barłomino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo
PSZOK, PZON - godziny otwarcia w 2017 r. 

- Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych z terenu Gminy Luzino


INFORMACJA O COROCZNEJ ZBIÓRCE SPRZED POSESJI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO W GMINIE LUZINO

- Zakres odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z Gminy Luzino w 2017 r. 
 


- Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 r. 
 


- Zawiadomienie o wyborze firmy, która od 1 stycznia 2017 roku zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych


UWAGA !!!!

ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy,  iż od 1 stycznia 2017 roku w naszej gminie wprowadzona zostaje selektywna zbiórka POPIOŁU.    

Od stycznia 2016 roku w gminie Luzino, zmianie ulega  metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłat oraz terminy płatności za odpady komunalne.  <- kliknij 


 

 1. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUZINO ZA 2015 r.
 2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016 R. 
 3. WZÓR DEKLARACJI 2016 R. O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016 R.
   
 4. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016 r.:

  - Luzino I 

  - Luzino II
  - Kębłowo
  - Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino
  - Wyszecino, Barłomino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo, Zielnowo
   
 5. PSZOK - informacje o punkcie zbiórki (2016 r.)
   
 6. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2016 R.
   
 7. ZAKRES ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.
     
 8. CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB?? 

 

Uchwała Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino"

Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, zmienionej uchwałą: Nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r.,  Nr XLIII/491/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino.


2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUZINO ZA 2014 r.

 


2013 - 2014

 1.  INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH 2013 R.
 2.  INFORMACJA DOTYCZĄCA SIEDZIBY I ADRESU PODMIOTU PROWADZĄCEGO PSZOK
 3. INFORMACJA O PODMIOCIE ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
 4. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUZINO ZA 2012 R. 
 5. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUZINO ZA 2013R. V2
 6. INFORMACJA DOT. WYKONAWCY    
 7. ODPADY ZMIESZANE DEFINICJA
 8. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
 9. STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE 
 10. TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE 2014 R.
 11. ZMIANA OD 1 MAJA  !!!    - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI   OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MAJA DO 31 GRUDNIA 2014   R.  
 12. POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 
 13. PSZOK - INFORMACJE O PUNKCIE ZBIÓRKI !AKTUALIZACJA!
 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
 15. WYSTAWKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 16. CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB?? 
 17. OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU
 18. REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW