ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 


Wyniki ocen formalnych i rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej


1. Aktywizacja 2012.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ z dnia 4.04.2012 r. - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych „AKTYWIZACJA 2012” (zamieszczono w BIP - 6.04.2012 r.

2. Hospicjum domowe 2012.

3. Socjoterapia w środowisku gminnym 2012.

4. Sport 2012.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ z dnia 6.06.2012 r. - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych „SPORT 2012” – II tura (zamieszczono w BIP - 6.06.2012 r.)

 

1. Aktywizacja 2012

Rozstrzygnięcie z dnia 10.04.2012 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych i 45+ 2012 roku - „AKTYWIZACJA 2012”

2. Hospicjum domowe 2012

3. Socjoterapia w środowsku gminnym 2012

4. Sport 2012rozstrzygnięcie - zadanie nr 6 

- Rozstrzygnięcie z dnia 6.06.2012 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku - „SPORT 2012” – II tura (zamieszczono w BIP - 6.06.2012 r.)

- Informacja z dnia 4.05.2012 r. - Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku „SPORT 2012”

- Informacja z dnia 4.05.2012 r. - Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie promocji gminy poprzez sport w 2012 roku - „PROMOCJA GMINY POPRZEZ SPORT 2012”