ARCHIWUM - Gmina Luzino

Uchwała Nr XXVIII/339/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

 

UCHWAŁA NR XXIX/357/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/339/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego