ARCHIWUM - Gmina Luzino

Linki do przydatnych stron

 

  • www.ngo.pl - ogólnopolski portal organizacji pozarządowych
  • pomorskie.ngo.pl - pomorski serwis organizacji pozarządowych
  • www.eurobalt.org.pl - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (fundusze pomocowe, dotacje dla organizacji pozarządowych)
  • www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (m.in. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie)
  • www.klon.org.pl - strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (informacje dla organizacji pozarządowych wraz z bazą adresową organizacji)
  • www.most.org.pl - serwer dla organizacji pozarządowych
  • www.fip.ngo.pl - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
  • www.wolontariat.org.pl - Centrum Wolontariatu