ARCHIWUM - Gmina Luzino

 

ROK 2023

Uchwała nr XXXV/515/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2022r., w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok


ROK 2022

Uchwała nr XXVII/407/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 29.11.2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r.


ROK 2021

 Uchwała Nr XX/287/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok,
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2021 rok

 


ROK 2020

- Uchwała Nr XIV/225/202 Rady Gminy Wejherowo z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020


Uchwała nr XI/193/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prawadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok


 

ROK 2019

UCHWAŁA NR XLVIII/569/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/251/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok,


 

ROK 2018

UCHWAŁA NR VI/91/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok

- UCHWAŁA NR XLII/495/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok

- UCHWAŁA NR XXXVI/408/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok


 

 

ROK 2017

- UCHWAŁA NR XLI/463/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/244/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok


 

ROK 2016

 


ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013  


ROK 2012


ROK 2011