ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Baza organizacji pozarządowych  


 

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO – KULTURALNE

84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

Prezes – Piotr Klecha

tel. 503 537 930

email: p.klecha@gosrit.luzino.pl

http:// www.kts-k.e-luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: sport i rekreacja, kultura i sztuka, młodzież, niepełnosprawni

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne jest stowarzyszeniem mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i sportowych dzieci i młodzieży.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUZINIE

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 39

Prezes – Alicja Hinz

tel. 505 365 584

email: zk@luzino.pl

http://osp.luzino.eu/

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne.

Celem stowarzyszenia jest pomoc poszkodowanym oraz osobom potrzebującym pomocy m.in. poprzez gaszenie pożarów, usuwanie skutków powodzi, akcje ratownicze w wypadkach.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MILWINIE

84-217 Milwino ul. Strażacka 5

Prezes – Marcin Burchacz

tel. 889 134 968

email: marcinburchacz@gmail.com

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne

Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie powstała w 1938 roku. Celem stowarzyszenia jest pomoc poszkodowanym oraz osobom potrzebującym pomocy, akcje ratownicze, usuwanie wiatrołomów, pomoc w usuwaniu skutków powodzi, poszukiwanie ludzi.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZELEWIE

84-252 Zelewo ul. Długa 31

Prezes – Dariusz Groth

tel. 785 925 843

Email: zk@luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: zapobieganie pożarom, akcje ratownicze, akcje informacyjne

Ochotnicza Straż pożarna w Zelwie została założona w 1911 roku. Posiada kilkudziesięciu członków oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Stowarzyszenie niesie pomoc osobom poszkodowanym, prowadzi akcje ratownicze m.in. przy gaszeniu pożarów, w wypadkach.


POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO KOŁO
W WEJHEROWIE O/LUZINO

84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

Przewodnicząca koła – Dorota Labudda

tel. 607 473 585

email: dorota-labudda@wp.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Wejherowie powstało w 2008 roku. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest organizowanie pomocy członkom koła w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawna i socjalno – bytową organizowanie rehabilitacji leczniczej. Koło organizuje rehabilitacje domowe, na basenie, a także spotkania z psychologiem.


STOWARZYSZENIE GOSPODARZY, GOSPODYŃ I SYMPATYKÓW WSI ROBAKOWO POD PATRONATEM ŚW. JANA CHRZCICIELA

84-242 Robakowo ul. Św. Jana 49

Prezes – Genowefa Słowi

tel. 504 116 931

Zakres prowadzonej działalności statutowej: kultura i sztuka, rozwój społeczności lokalnej

Stowarzyszenie działa od 2012 roku i jest zawiązane dla aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Robakowo wokół rozwiązywania codziennych problemów, dbałości o kulturę, tradycję
i dziedzictwo kulturowe. Celem stowarzyszenia jest również m.in. rozwój turystyki,
szerzenie kultury kulinarnej.


STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH „PRO BONO”

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 56,

Prezes – Zofia Botulińska

tel. 58 678 23 24

email: zofiabotulinska@o2.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: kultura i sztuka, rozwój społeczności lokalnej

Stowarzyszenie działa od 2007 roku.  Celem działania jest integracja i aktywizacja społeczna i obywatelska, propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie, wspieranie wszystkich form aktywności intelektualnej i fizycznej. Wszystkie działania kierowane są do mieszkańców gminy Luzino, powiatu wejherowskiego,  Pomorza i Kaszub.


STOWARZYSZENIE ŚWIETLICA INTEGRACYJNA „SKRZYDŁO ANIOŁA”

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 58/3

Prezes - Lucyna Wirkus

tel. 660 572 461

email: lucynawirkus@amorki.pl

http://www.skrzydloaniola.luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

„Skrzydło Anioła” tworzą dzieci niepełnosprawne i ich rodzice z Gminy Luzino oraz wolontariusze, przyjaciele, sponsorzy i sympatycy. Grupa zawiązała się w 2006 roku. Głównym celem Świetlicy jest szeroko rozumiana integracja. W ramach działalności organizowane są zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy na basen, pikniki integracyjne.


TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TON”

84-242 Luzino ul. 10 Marca 11

Prezes – Barbara Lademann

email: tonluzino@wp.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: niepełnosprawni

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TON" w Luzinie zostało założone w  2011 roku.  Stowarzyszenie liczy kilkudziesięciu członków. Celami Stowarzyszenia są m.in. wspieranie inicjatyw osób niepełnosprawnych, zrzeszanie  osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych do wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE O/LUZINO

84-242 Luzino, ul. Młyńska 39

Prezes – Alicja Klinkosz

email:  alicjaklinkosz@wp.pl

tel.: 604- 636-134

http:// www.kaszubi.pl/o/Luzino

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej, kultura i sztuka

Oddział założony został w 1981 roku. Celem Zrzeszenia jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego całego Pomorza. Jak i szerzenie w społeczeństwie szczególnie wśród młodzieży znajomości tradycji kaszubsko – pomorskich.


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – 70 LUZIŃSKA WODNA DRUŻYNA HARCERSKA

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 14,

Prezes – phm. Mariusz Kryża

http:// www.70lwdh.e-luzino.pl

Zakres prowadzonej działalności statutowej: edukacja, młodzież, sport i rekreacja, promocja
i organizacja wolontariatu, pomoc społeczna.

Drużyna harcerska na terenie Luzina działa od 2008 roku, pod kołem harcersko – żeglarskim, zrzeszonym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Drużyna reprezentuje Gminę Luzino w uroczystościach patriotycznych oraz w imprezach o innym charakterze np.: sportowym, kulturalnym. Drużyna jest otwarta na młodzież z całej gminy.   


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W LUZINIE

84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 14

Prezes – Wittstock Maria

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej, kultura i sztuka

Koło Gospodyń Wiejskich od początku istnienia bierze udział w życiu kulturalnym Gminy Luzino. Panie poświęcają się pracy kulturalno – oświatowej. Kontynuują wypracowane przez poprzedniczki zwyczaje, tradycje kaszubskie, m.in. poprzez naukę piosenek kaszubskich, haftu kaszubskiego. Przygotowują występy kabaretowe, biorą udział w wielu uroczystościach.


STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ

84-242 Luzino ul. Dobra 4

Prezes – Kulhawik Kazimierz

Tel. 660 521 711

email: stowarzyszenieluzino@wp.pl

http:// www.stowarzyszenieluzino.info

Zakres prowadzonej działalności statutowej:  rozwój społeczności lokalnej,

Celem stowarzyszenia jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego w szczególności w środowisku lokalnym
i regionalnym – powiat, gmina. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny samorządności wśród społeczeństwa. Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczności lokalnej w życiu publicznym. Troska o uczciwość w życiu publicznym.


ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W LUZINIE

84-242 Luzino

Przewodniczący - Henryka Szpica

tel.:604 442 071

Zakres prowadzonej działalności statutowej: seniorzy, turystyka,

Celem działalności stowarzyszenia jest integracja członków, poprzez organizację spotkań, rekreacja przez organizowanie wycieczek, pielgrzymek, oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.


Stowarzyszenie  Kaszubskie Centrum Edukacji  „VADEMECUM”

84-242 Luzino  ul. Młyńska 1/8

Prezes – Danuta Seyda

Tel. 606 916 210 , e-mail: danser@wp.pl

Wiceprezes- Katarzyna Seyda

Tel.600 727 337, e-mail: Katarzyna.Seyda@gmail.com

Sekretarz- Jacek Kowalczyk

Tel.609 772 266, e-mail: jacek.kowalczyk@ymail.com

Zakres  prowadzonej  działalności  statutowej:

Działalność edukacyjna – Szkoły  dla  Dorosłych, Niepubliczna Poradnia Psychologiczna. Ponadto jesteśmy Partnerem w centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego, w ramach którego oferujemy doradztwo formalno-prawne(stworzenie bądź zmiana statutu, dopełnienie obowiązków wobec KRS, dopełnienie obowiązków sprawozdawczych, pomoc w tworzeniu NGO) oraz szkolenia i warsztaty (wzory ofert, sprawozdań, ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych) udostępnianie przestrzeni (np. wynajęcie sali).


Bazę danych organizacji pozarządowych przygotowuje Referat Spraw Obywatelskich.

Jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane lub dodać nową organizację, prosimy o wypełnienie załączonego druku -
"Ankieta dla organizacji pozarządowych".

Ankieta dla organizacji pozarządowych  

Baza danych organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie ankiet dobrowolne wypełnionych przez organizacje działające na terenie Gminy Luzino. Ankieta i baza będzie w głównej mierze podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji oraz do informowania o działaniach Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Luzino.

Jeśli dane zamieszczone w zakładce Baza organizacji pozarządowych są błędne, nieaktualne lub niekompletne proszę wypełnić ankietę i złożyć ją w Urzędzie Gminy w Luzinie w Referacie Spraw Obywatelskich (ul. 10 Marca 11).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

 

Ankieta dla organizacji pozarządowych