ARCHIWUM - Gmina Luzino

 


- AKTUALNOŚCI -


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dnia 10.01.2022 r.
Formularz ofertowy


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi


- Ogłoszenie konsultacji społecznych na 2023 r.

- Projekt Programu Współpracy

- Formularz zgłoszenia 


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2022r. w formie wsparcia

- Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej, zgłoszenia do 9 czerwca br.

- Formularz zgłoszenia


 

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2022 r. w formie wsparcia. Oferty można składać do 10 czerwca 2022 r.

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2022  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057 z 2019r. poz.2020 oraz z 2021r. poz.1038, 1243, 1535)

- Ogłoszenie konsultacji na 2022 rok

- Formularz konsultacji

- Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


- Ogłoszenie do Komisji Konkursowej - zgłoszenia do 27 lipca 2021 r.

- Formularz ofertowy


- Ogłoszenie do Komisji Konkursowej – zgłoszenia do 28 czerwca
- Formularz ofertowy


- Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - zgłoszenia do 19.03.2021 r.
- Formularz ofertowy


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzinow 2021r. w formie wsparcia - Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2021 roku


- Protokół z konsultacji na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwiecień 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


- Ogłoszenie Konsultacji Społecznych
- Formularz
- Projekt Programu Współpracy


- Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - do 9 lipca 2020 r.

- Formularz zgłoszeniowy

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino w 2020 r. w formie wsparcia - oferty do 9 lipca 2020 r.


- Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej (do 29.05.2020 r.)

- Formularz zgłoszenia do Komisji Konkursowej

- Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino z dnia 02.03.2020 r.


- Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej (do 23.03.2020 r.)

- Formularz zgłoszenia do Komisji Konkursowej 

- Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Luzino z dnia 02.03.2020 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, 1570)  na podstawie art.15 pkt. 2d Wójt Gminy Luzino zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert wybór najkorzystniejszych ofert i przedłożenie do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 27 stycznia 2020r. w Referacie Spraw Obywatelskich przy ul. 10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu lub można przesłać formularz  na adres: ewaga@luzino.pl. (decyduje data wpływu do Urzędu).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


- Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Rocznego Projektu Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2020 organizacjami pozarządowymi.


- Ogłoszenie Konsultacji Społecznych w okresie od dnia 07 listopada 2019r., do dnia 25 listopada 2019 r.

- Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dnia 10.01.2018 r. 

- Formularz zgłoszenia


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w 2019 roku w formie wsparcia - oferty do 24.01.2018 r.

 

 

- Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Rocznego Projektu Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

- Ogłoszenie Konsultacji Społecznych (od dnia 26.09 do 10.10.2018 r.)

- Formularz Konsultacji

- Projekt uchwały


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650)  na podstawie art.15 pkt. 2d Wójt Gminy Luzino zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert wybór najkorzystniejszych ofert i przedłożenie do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 29 czerwca 2018r. w Referacie Spraw Obywatelskich przy ul. 10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu lub można  przesłać formularz  na adres: ewaga@luzino.pl. (decyduje data wpływu do Urzędu).

formularz - do pobrania


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)  na podstawie art.15 pkt. 2d Wójt Gminy Luzino zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert wybór najkorzystniejszych ofert i przedłożenie do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 11 stycznia 2018r. w Referacie Spraw Obywatelskich przy ul. 10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu lub można  przesłać formularz  na adres: ewaga@luzino.pl. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz zgłoszenia - do pobrania

 


- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w formie wsparcia - oferty do 16.01.2018 r. 


 Protokół z z dnia 13.11.2017 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Luzino na rok 2018  z organizacjami pozarządowymi - do pobrania

- Ogłoszenie konsultacji społecznych - w okresie od dnia 3 października 2017 r. do dnia 3 listopada - do pobrania

- Formularz konsultacji - do pobrania
- Projekt uchwały - program współpracy - do pobrania


Konkurs „Inicjatywy Społeczne”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

Organizujesz warsztaty dla dzieci? Twoja organizacja pomaga seniorom? Promujesz sport i zdrowie? Wspierasz działania na rzecz historii, kultury i patriotyzmu? Organizujesz inne ciekawe i wartościowe inicjatywy? Zapraszamy do zgłoszenia się do konkursu.

Inicjatywy zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na stronie www.program-pit.org.pl. Każdy z uczestników otrzyma swoją podstronę ze zdjęciami oraz opisem realizowanych działań. Najlepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie internetowym, który potrwa do 30 kwietnia 2017.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski. Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tyś zł. Szczegółowe informacje oraz warunki udziału znajdują się w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej www.program-pit.org.pl, w zakładce konkurs.

Wszelkich informacji udziela Maciej Miklas, tel. 537 033 097, e-mail miklas@crl.org.pl.


Wojewoda Pomorski ogłosił nabór do komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w związku z "Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2017" - zgłoszenia do 21.02.2017 r.

- ogłoszenie o naborze

- formularz zgłoszenia do komisji


Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Uwaga Organizacje Pozarządowe!

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych druków ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem Rozporządzenia MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2016 r.(wtorek) o godz. 16:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 grudnia 2016 r. (piątek) drogą mailową na adres: spoleczny@powiat.wejherowo.pl bądź telefonicznie: 58 572-94-86 lub 58 572-94-87.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakres szkolenia:

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 • Przepisy przejściowe – zasady rozliczeń zadań zleconych w oparciu o Rozporządzenie z 2010 roku.
 • Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:
 • wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
 • nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
 • wymogi dotyczące załączników.
 • Nowa oferta stosowana przy reegrantingu.
 • Umowa realizacji zadania publicznego:
 • umowa stosowana w procedurze konkursowej,
 • umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
 • umowa przy zlecaniu zadania w trybie reegrantingu,
 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • załączniki do umowy.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Elementy sprawozdania,
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • Złączniki do sprawozdania,

Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Prowadzący:

Artur Gluziński – Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast (m.in. Kraków, Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, Stargard Szczeciński, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra Kalwaria) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 godzin szkoleń.


Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Luzino zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowym, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok".

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 31 października do 14 listopada 2016r. 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu 07 listopada 2016r. o godz. 16.00 w sali Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11.

Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag jest Referat Spraw Obywatelskich, a osobą odpowiedzialną podinspektor ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi Pani Sylwia Funk tel. 58 678 20 68 wew. 41,
email: wso_sw@luzino.pl

- projekt

- formularz uwag


Zachęcamy do udziału w trzeciej edycji konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO oraz środków Gmin: Łeba, Cewice, Lębork, Luzino, Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz środków Stowarzyszenia EDUQ.

W​ związku z tym zapraszamy na spotkania informacyjne:

 - Luzino– 06.04.2016r. – Urząd Gminy w Luzinie, ul. 10 Marca 11 –    godz.16:00

  Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 21 marca od godziny 13:30 do 20  kwietnia do godziny 13:30.

 Rodzaje dotacji:

·         Minigrant do 500 zł na inicjatywę

·         Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego

·         Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 maja do 15 października 2016r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line 
www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasila​ inicjatywy Pomorzan!

 Spotkania informacyjne odbędą się także ​w innych powiatach, terminy spotkań zostaną opublikowane na stronie: www.eduq.pl !!

 UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora 
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

Jeśli mieszkasz lub masz siedzibę w powiatach: lęborskim , wejherowskim  i puckim skontaktuj się z  Operatorem Funduszu:

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

eduq.biuro@gmail.com, tel. 59 726 09 24

Animator: Magdalena Pipka, tel. 728 945 959, magdalena.pipka@gmail.com

Serdecznie zapraszamy ​!​

​REGULAMIN


- INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT


Szanowni Państwo,

W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" serdecznie zapraszamy  na bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli", które odbędzie się 20 stycznia 2015 r. w Gdyni.
 


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  na podstawie art.15 pkt. 2d Wójt Gminy Luzino zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert wybór najkorzystniejszych ofert i przedłożenie do zaopiniowania Wójtowi Gminy.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu,
 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 stycznia 2016r. w Referacie Spraw Obywatelskich przy ul. 10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu.

=====================================================================================================================

 

 

Protokół z konsultacji projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”.


 

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów,  ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Instytucją Ogłaszającą konkurs jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP).

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33).

Więcej informacji: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-rpo-wp-2014-2020

 

Na jakiego typu wsparcie można uzyskać dofinansowanie?

 

Na wsparcie o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.: poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,  staże,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.: zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną.

 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:

efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.


 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

programie spotkania m.in.:

 

- wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(Osie - Priorytetowe: 5. Zatrudnienie oraz 6. Integracja);

- zasady przygotowywania wniosków przez organizacje pozarządowe do konkursu z Działania 6.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020;

- zasady udziału organizacji pozarządowych w partnerstwie w projektach ZIT;

- źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 listopada 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze), w godz. 16:00-18:30.

 

Zgłoszenia:

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 24 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

a.wisniewska@powiatwejherowski.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54.

 

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem spotkania do pobrania na stronie:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-w-wejherowie-fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-obszarze-integracji-spolecznej-i-aktywizacji-zawodowej-

 

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 


Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Luzino zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowym, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok".

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 05 listopada do 17 listopada 2015r. 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest spotkanie konsultacyjne w dniu 09 listopada 2015r. o godz. 16.00 w sali Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11.

Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag jest Referat Spraw Obywatelskich, a osobą odpowiedzialną podinspektor ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi Pani Sylwia Wicon tel. 58 678 20 68 wew. 41,
email: wso_sw@luzino.pl

- projekt

- formularz uwag


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe z terenu gminy, w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2015 r. w wyniku
przeprowadzonego postepowania nr ZP-1-2015 - Dożywianie dzieci w szkołach gminy Luzino w 2016 r.

 


 

POMORSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH W GDYNI 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych , które odbędzie się 23/24 października br. w Gdyni

 

Szczegóły oraz formularz rekrutacyjny w załącznikach.

-> karta zgłoszenia doc.

-> karta zgłoszenia pdf

-> zaproszenie

-> program roboczy 

-> patronaty, sponsorzy, partnerzy 

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DOTYCZĄCE IDEI I ASPEKTÓW PRAWNYCH PRZEPROWADZENIA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym idei i aspektów prawnych przeprowadzenia Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Szkolenie obejmuje obszar województwa pomorskiego i kierowane jest do:

• Pracowników urzędów gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego, służb ochrony środowiska.

• Przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które prowadzą lub biorą udział w postępowaniu OOŚ.

• Inwestorów publicznych i prywatnych realizujących przedsięwzięcia podlegające postępowaniu w sprawie OOŚ.

• Osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, na obszarach chronionych (w tym terenach Natura 2000).

 

Tematyka szkoleń będzie obejmować:

• Podstawy prawne Unii Europejskiej i Polski dotyczące OOŚ.

• Idea i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych aspektów procedury, m.in. etapów procedury, używanych metod, wariantowania, określania środków łagodzących, udziału społecznego, pisania i weryfikacji raportu; analiza kontrowersyjnych przypadków).

Aktualny termin szkolenia: Grupa III w terminie 21.11.2015 i 28.11.2015. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00 – 16.30. W ciągu każdego dnia szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz lunch.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora www.frug.ug.edu.pl i pod numerem telefonu 58 552 03 53. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie organizatora. Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

 


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminaria poświęcone funduszom europejskim w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Seminaria organizowane są przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem seminariów jest kompleksowe zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami i nowymi zasadami w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Cykl spotkań przeznaczony jest dla: przedstawicieli/ek administracji publicznej, instytucji kultury, edukacji, przedsiębiorców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, zainteresowanych sfinansowaniem przedsięwzięć z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres i w terminie  podanym w poniższym harmonogramie. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

- Zaproszenie na seminaria

- Formularz zgłoszeniowy

- Harmonogram

 


 

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

 

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”, którego organizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa, ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Pula grantów to 60 000 złotych. Pieniądze te chcemy przeznaczyć na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa.

 

Szczegółowe informacje i materiały można znaleźć na stronie www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam
oraz na profilu FB www.facebook.com/bezpiecznietuitam

 

banner-konkursowy.jpg

 

 

 


 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:

„Standardy partnerstwa międzysektorowego. Model współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym”

Odbędzie się ono w dniu  30 marca 2015 roku, w Gdańsku.

Więcej informacji w załączniku.

 

 


 

 

Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy, zaprasza do ogólnopolskiej akcji angażującej obywateli oraz władze do dialogu i współpracy Masz Głos Masz Wybór.

Więcej informacji w załączniku.

 

 


 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku serdecznie zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną w ramach Akademii Active Citizens. Warsztaty poświęcone będą ZASTOSOWANIU NARZĘDZI COACHINGOWYCH W PRACY ORGANIZACJI.

Odbędą się: 25-26 KWIETNIA 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 16 kwietnia 2015 na adres active.citizens@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  20 kwietnia 2015. Wstęp wolny.

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO - AKUMULATOR SPOŁECZNY 2015

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
P​O
​ FIO w związku z tym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13​.03.2015 roku w ​Urzędzie Gminy w Luzinie w Sali Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11 ​o godzinie 15​:3​0 !!!

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATORSPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: od 24 lutego do 31 marca 2015r.

Rodzaje dotacji:

·         Minigrant do 500 zł na inicjatywę

·         Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego

·         Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 maja do 30 listopada 2015r.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line 
www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasili inicjatywy Pomorzan!

 Spotkania informacyjne odbędą się w innych powiatach, terminy spotkań zostaną opublikowane na stronie : www.eduq.pl !!

 UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora 
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

Jeśli mieszkasz lub masz siedzibę w powiatach: lęborski, wejherowski i pucki skontaktuj się z  Operatorem Funduszu:

 Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1/115, 84-300 Lębork

eduq.biuro@gmail.com, tel. 59 726 09 24

 animator: Magdalena Pipka, tel. 728 945 959, magdalena.pipka@gmail.com

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 09 lutego 2015 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015-2019”,

 

 


 

Szanowni Państwo,

Akademia Active Citizens zaprasza na bezpłatne warsztaty z zarządzania projektem 24-25 stycznia 2015 r. Zgłoszenia do 18 stycznia. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.ikm.gda.pl/…/szkolenia…/akademia-active-citizens/ i w załącznikach.

- formularz zgłoszeniowy

- informacje

 


 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Luzino zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej, powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Luzino w 2015 roku.

- szczegóły informacji

 

 


 

Szanowni Państwo,

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 fundacja Instytut Równowagi Społeczno- Ekonomicznej z Gdyni uzyskała dofinansowanie projektu skierowanego do organizacji pozarządowych z rocznym obrotem za rok 2013 nie wyższym niż 25 tys. z gmin miejsko- wiejskich oraz wiejskich z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko - mazurskiego.

W załączniku znajduje się informacja o projekcie "W sieci NGO" dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 , formularz zgłoszeniowy oraz wyszczególnione działania.

- FIO- działania

- formularz zgłoszeniowy

- informacja

 

 


 

Szanowni Państwo,

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. W zakładce http://poradnik.ngo.pl/zbiorkipubliczne przygotowano informacje i materiały, które mogą być przydatne dla organizatorów zbiórek publicznych.

Przygotowano także prostą infografikę, wyjaśniającą, co obecnie jest kwalifikowane jako zbiórka, a co nią nie jest.

- ulotka

 


 

Kancelaria Prezydenta RP prowadzi konsultacje dot. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 7 lipca do 10 sierpnia 2014 r. Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl.

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy w portalu ngo.pl prezentowane są infografiki poradnicze, dotyczące codziennych obowiązków organizacji pozarządowych. Zestaw wszystkich infografik dostępny jest tutaj: wiadomości.ngo.pl/multimedia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się.

ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
 


 

Ogólnopolska kampania „Rower dla niepełnosprawnego”

Fundacja Eco Tekstil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych proszone są o kontakt z fundacją. Wymagane dokumenty to: wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020 przez organizacje pozarządowe.

W programie spotkania m.in. prezentacja badania ewaluacyjnego dot. roli organizacji pozarządowych w okresie finansowania 2007-2013, fundusze zwrotne dla organizacji pozarządowych oraz założenia programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w tym m.in.:

-         Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

-         Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

-         Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

-         Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

-         Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 24 kwietnia 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 9:00 do 12:30.Aby wziąć udział w spotkaniu, należy przesłać do 22 kwietnia 2014 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu,
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

- formularz

- program

 

 


 

Trwa rekrutacja na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego do godziny 23:59.

Spotkanie odbędzie się w dniach 22-24 maja 2014. Do udziału w Spotkaniu zapraszamy członków lokalnych organizacji i grup nieformalnych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Wiejskie organizacje pozarządowe zajmują się rozmaitymi potrzebami swojej społeczności, osobami w różnym wieku i o różnych pasjach. Stąd zamiast jednego tematu przewodniego na Spotkaniu w Marózie poruszymy 4 zagadnienia: młodzież, seniorzy, świetlice i wewnętrzne problemy organizacji.

Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną: http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3.

Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 28 lutego 2014 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

Więcej informacji na stronie internetowej FWW

 

 


 

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi. 

Udział w Programie „Równać Szanse 2014” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2014 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym  i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

 

 


RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA MŁODZIEŻY

 

 


 

 

Internetowe Centrum Wsparcia

Prowadzisz fundację? Chcesz założyć stowarzyszenie?

Potrzebujesz wzoru umowy, formularza KRS, informacji o konkursach?

Chcesz zadać pytanie z zakresu prawa, księgowości lub finansów?

 ICW oferuje bezpłatne doradztwo on – line dla organizacji pozarządowych z całej Polski.

Więcej informacji: poradnik.ngo.pl

 

 


 

Szanowni Państwo

 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń dla pomorskich organizacji pozarządowych z komponentem współpracy międzynarodowej pn „Aktywna społeczność krajów wyszehradzkich”.

- ulotka informacyjna

- ankieta zgłoszeniowa

 

 


Najnowsze dane dotyczące funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych.

 

Raport "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku. Znajdują się w nim dane o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji, m.in. dotyczące systematyczności działań, aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.

Raport dostępny jest w portalu ngo.pl: ngo.pl/CodzienneZycieNGO