ARCHIWUM - Gmina Luzino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- zapytania ofertowe i przetargi 


- archiwum zapytań ofertowych i przetargów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2019 roku


- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2019 r.

- załącznik Nr 1 do ogłoszenia - oferta Wykonawcy

- załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór cennika

- załącznik Nr 3 do ogłoszenia - istotne warunki umowy

- załącznik Nr 4 do ogłoszenia - oświadczenie

- załącznik Nr 5 - wykaz usług


- Zapytanie ofertowe o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 świadczenia usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz noclegami dla osób bezdomnych z terenu gminy Luzino

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP/1/2018 na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo Zamówień publicznych na: Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz noclegowni dla osób bezdomnych z terenu gminy Luzino


- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/ dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2018 r.

1. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Oferta Wykonawcy
2. Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wzór Cennika
3. Załącznik Nr 3 do ogłoszenia - ISTOTNE WARUNKI UMOWY
4. Załącznik Nr 4 do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE
5. Załącznik Nr 5 do ogłoszenia - Wykaz usług


-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 25.10.2017 r. - Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2018 roku - oferty do 8.11.2017 r.


- ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro na Materiały biurowe - oferty do 11 kwietnia 2017 r. 

- ZAPYTANIE OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro na Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej  objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.


Aktualizacja z 2.12.2016 r.:  ZAPYTANIE   OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.  ​Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej  objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2017 roku

ZAPYTANIE   OFERTOWE o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30.000 euro
Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby chorej  objętej pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w 2017 roku


- OGŁOSZENIE dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Luzino w 2017 r.

Zał. Nr 1 - Oferta wykonawcy
Zał. Nr 2 - Wzór cennika
Zał. Nr 3 - Istotne warunki umowy
Zał. Nr 4 - Oświadczenie
Zał. Nr 5 - Wykaz wykonanych usług


 

 

- SIWZ

- załącznik nr 1 do SIWZ - oferta wykonawcy

- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór cennika

- załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie nr 1

- załącznik nr 4 do SIWZ - istotne warunki umowy

- załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie nr 2

- załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie nr 3

- załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz kadry

- załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie nr 4

- załącznik nr 9 do SIWZ - zobowiązanie

- załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

- załącznik nr 11 do SIWZ - informacja

 

  

          !!! Zawiadomienie z dnia 27.05. 2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


 

→ WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH I PRZETARGÓW