ARCHIWUM - Gmina Luzino

 

 

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2012

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK Z KRATOWNI I PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE, Numer ogłoszenia: 267581 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012, OFERTY DO 28.12.2012 R.

 

→ SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

- siwz

- wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 29.11.2012 r.   

 

Załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

 

→Wyjasnienie nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

 

 

→PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 – 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PRGRAMU

 

» odnośnik do strony, na której dostępny jest przewodnik znajduje się  tutaj

 

Wyjaśnienie nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

» PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 – 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PRGRAMU

» odnośnik do strony, na której dostępny jest przewodnik znajduje się  tutaj

   

 → Wyjaśnienie nr 1 do Zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 2 do Zapytania ofertowego, Załącznik do Zapytania 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  data zamieszczenia: 14.11.2012; zmiana terminu składania ofert do: 7.12.2012 r.

 

 

 

 

Uwaga! Ogłoszenie z dnia 18.12.2012 r. dot. zmiany ogłoszenia (oferty do 28.12.2012 r.) oraz zmiany do SIWZ i wyjaśnienia

 

 

 

Uwaga! Ogłoszenie z dnia 18.12.2012 r. dot. zmiany ogłoszenia (oferty do 27.12.2012 r.) oraz zmiany do SIWZ

 

 

 

  • - PRZETARG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO, Numer ogłoszenia: 76276 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012, oferty do 27.03.2012 r.

            - ogłoszenie

            - SIWZ

            - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

            - wyjaśnienie z dnia 20.03.2012 r. do SIWZ

 

  • - PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO, Numer ogłoszenia: 79964 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012, oferty do 27.03.2012 r.

            - ogłoszenie

            - SIWZ

            - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

            - PRZEDMIAR ROBÓT