ARCHIWUM - Gmina Luzino

 

 

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2011

 

 


- PRZETARG - KONSERWACJE, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE AWARII SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO, Numer ogłoszenia: 427934 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 R., oferty do 23.12.2011 r.

- SIWZ

===================================

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WSI KĘBŁOWO - ETAP III, Numer ogłoszenia: 425756 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 r., oferty do 22.12.2011 r.

==================================== 

- ZAPYTANIE OFERTOWE - NA ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH - ZAMIESZCZONO W BIP: 12.12.2011 R., OFERTY DO 09.01.2012 R.

====================================

- PRZETARG - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WSI KĘBŁOWO - ETAP III, Numer ogłoszenia: 413862 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011, OFERTY DO 22.12.2011 R.

 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu: rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kębłowie - etap III

- wyjaśnienia Nr 2 z dnia 14.12.2011 r. do przetargu

- załącznik do wyjaśnień z dnia 14.12.2011 r. 

- wyjaśnienia Nr 3 z dnia 15.12.2011 r. do przetargu
====================================

- PRZETARG - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY LUZINO, CHODNIKÓW ( W TYM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH) ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO W SEZONACH ZIMOWYCH: 2011/2012, 2012/2013 Numer ogłoszenia: 412102 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011, OFERTY DO 13.12.2011 R.

- SIWZ

====================================

- konkurs ofert na realizację gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010-2014” - oferty do 20.12.2011 r. (zamieszczono w BIP: 2.12.2011 r.)

- Przetarg - WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/45/U/2011 Numer ogłoszenia: 315449 - 2011; oferty do 13.12.2011 r. (data zamieszczenia: 02.12.2011 r.)

 

- PRZETARG - DOSTAWA DRZWI I GRZEJNIKÓW - sprawa nr ZP/1/D/2011, Numer ogłoszenia: 304393 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011, OFERTY DO 30.11.2011 r.

- wyjaśnienia z dnia 25.11.2011 r. do przetargu (dostawa drzwi i grzejników)

===========================================================

INFORMACJA  z dnia 14.11.2011 r. o  WYWIESZENIU  WYKAZU nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu i bezprzetargowej (zamieszczono w BIP - 14.11.2011 r.)

 

- PRZETARG - ogłoszenie - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W RAMACH PROJEKTU: DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/43/D/2011, zamieszczono w BIP - 18.11.2011 r., oferty do 28.11.2011 r.

 

- PRZETARG - DOBUDOWA SZYBU WINDY DO ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUZINIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU OSOBOWEGO NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - sprawa nr ZP/42/R/2011 Numer ogłoszenia: 286755 - 2011; data zamieszczenia 03.11.2011 - oferty do 18.11.2011 r.

=========

- PRZETARG - ZAKUP USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. DOBRY START - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO Numer ogłoszenia  342884 - 2011; data zamieszczenia w BIP - 19.10.2011 r., oferty do 27.10.2011 r.

 
- SIWZ do przetargu
=========

- PRZETARG - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I MEBLI SZKOLNYCH W RAMACH PROJEKTU: DOBRY START - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/41/D/2011, zamieszczono w BIP - 18.10.2011 r., oferty do 28.10.2011 r. 

- Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2011 r. - kompleksowy remont łazienki, malowanie 2 biur oraz postawienie ścianki działowej w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie - oferty do 25.10.2011 r.

- PRZETARG - DOBUDOWA SZYBU WINDY DO ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUZINIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DŹWIGU OSOBOWEGO NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- sprawa nr ZP/31/R/2011, Numer ogłoszenia: 266411 - 2011; OFERTY DO 27.10.2011 r.

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO, Numer ogłoszenia: 326082 - 2011; OFERTY DO 19.10.2011 r.

- PRZETARG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO, Numer ogłoszenia: 315122 - 2011, OFERTY DO 18.10.2011 R.

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - Nr ogłoszenia: 249263 - 2011, OFERTY DO 5.10.2011 r.

 

- PRZETARG - BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/35/R/2011, Nr ogł.: 248243 - 2011, oferty do 6.10.2011 r.

 

- Wójt Gminy Luzino ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niżej przedstawionych działek  niezabudowanych, położonych we wsi  Dąbrówka - OFERTY DO 23.09.2011 r.

 

 - PRZETARG - BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM WZDŁUŻ ULICY ROBAKOWSKIEJ W LUZINIE Numer ogłoszenia: 256372 - 2011; OFERTY DO 8.09.2011 r.

 

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM WZDŁUŻ ULICY ROBAKOWSKIEJ W LUZINIE
Numer ogłoszenia: 256816 - 2011; oferty do 6.09.2011 r.

- PRZETARG -  BUDOWA PALCU ZABAW W LUZINIE ORAZ DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11 SOŁECTW GMINY LUZINO Numer ogłoszenia: 226344 - 2011; oferty do 18.08.2011 r.

- PRZETARG - Wójt Gminy Luzino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, połozonych we wsi Dąbrówka - OFERTY DO 1.09.2011 r.

 

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W LUZINIE - sprawa Nr ZP/27/U/2011, Numer ogłoszenia 200785-2011 - oferty do 8.08.2011 r.

 

- PRZETARG - BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY OFIAR STUTTHOFU W LUZINIE- sprawa nr ZP/26/R/2011, ogłoszenie nr: 200355-2011 - oferty do 09.08.2011 r.

 

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PALCU ZABAW W LUZINIE ORAZ DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11 SOŁECTW GMINY LUZINO - Numer ogłoszenia 210690 - 2011 - oferty do 01.08.2011 r.  

 

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - sprawa nr ZP/24/U/2011 - oferty do 02.08.2011 r.

- PRZETARG - BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - sprawa nr ZP/23/R/2011 Numer ogłoszenia 198291 - 2011 OFERTY DO 04.08.2011 R. 

- PRZETARG - BUDOWA PLACU ZABAW W LUZINIE ORAZ DOPOSAŻENIE 12 PLACÓW ZABAW NA TERENIE 11 SOŁECTW GMINY LUZINO - numer ogłoszenia: 199764 - 2011- OFERTY DO 29.07.2011 R.

 

- PRZETARG- Wójt Gminy Luzino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych we wsi  Dąbrówka - OFERTY DO 25.07.2011 r.

 

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/19/U/2011 Numer ogłoszenia 138445 - 2011, OFERTY DO 24.05.2011 R.

- PRZETARG - SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BARŁOMINO - ogłoszenie nr 114454-2011 - OFERTY DO 26.05.2011 R.

- PRZETARG - REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI BARŁOMINO - ogłoszenie nr 114322-2011 - OFERTY DO 1.06.2011 R.

- PRZETARG - BUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO - sprawa nr ZP/18/R/2011 - OFERTY DO 27.05.2011 R.


Zapytania ofertowe GOPS:

 

- zapytanie ofertowe (do 14 000 euro) z dnia 28.06.2011 r. dotyczące wykonania remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - oferty do 5.07.2011 r. do godz. 15.00.

 

- załącznik Nr 1 - Pozycje kosztorysu.

- załącznik Nr 2 - Umowa.

***

- zapytanie ofertowe Nr 6/2011 (do 14 000 euro) z dnia 13.06.2011 r. w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego od lipca do września 2011 r. w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rekach" - oferty do 21.06.2011 do godz. 15.00 - wersja .pdf

                                                                                                                   - wersja WORD

- załącznik nr 1 do zapytania - wersja .pdf

                                              - wersja WORD

 

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 6/2011 z dnia 13.06.2011 r. ("Nasza przyszłosć w naszych rekach")- zamieszczono w BIP - 22.06.2011 r.

 

***

- zapytanie ofertowe Nr 5/ 2011 (do 14 000 euro) z dnia 1.06.2011 r. w zakresie dzierżawy pomieszczenia na cele szkoleniowe na terenie Luzina od 30 czerwca do 30 września 2011 r. w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rekach" - wersja .pdf

                                                                                                                   - wersja WORD

- załącznik nr 1 do zapytania - wersja .pdf

                                              - wersja WORD

 

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 5/2011 z dnia 1.06.2011 r. ("Nasza przyszłosć w naszych rekach")- zamieszczono w BIP - 10.06.2011 r.

 

***

- zapytanie ofertowe Nr 4/2011 (do 14 000 euro) z dnia 3.06.2011 r. w zakresie realizacji usługi cateringowej w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rekach" - wersja .pdf

                                                                                                                   - wersja WORD

- załącznik nr 1 do zapytania - wersja .pdf

                                              - wersja WORD

 

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 4/2011 z dnia 3.06.2011 r. ("Nasza przyszłosć w naszych rekach")- zamieszczono w BIP - 10.06.2011 r.

 

***

- zapytanie ofertowe Nr 3/2011 (do 14 000 euro) z dnia 1.06.2011 r. w zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego od lipca do września 2011 r. w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rekach" - wersja .pdf

                                               - wersja WORD

- załącznik nr 1 do zapytania - wersja .pdf

                                             - wersja WORD

 

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 3/2011 z dnia 1.06.2011 r. ("Nasza przyszłosć w naszych rekach")- zamieszczono w BIP - 10.06.2011 r.

 

***

- zapytanie ofertowe Nr 1/2011 (do 14.000 euro) z dnia 5.05.2011 r. w zakresie realizacji szkoleń od maja do września 2011 r.w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rękach"

- załącznik nr 1 do zapytania

***

- zapytanie ofertowe Nr 2/2011 (do 14.000 euro) z dnia 5.05.2011 r. w zakresie realizacji szkoleń od maja do września 2011 r.w ramach projektu "Nasza przyszłość w naszych rękach"

- wzór formularza ofertowego

 

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 1/2011 z dnia 5.05.2011 r. ("Nasza przyszłość w naszych rękach") - zamieszczono w BIP- 13.05.2011 r.

- wynik zapytania ofertowego GOPS Luzino Nr 2/2011 z dnia 5.05.2011 r. ("Nasza przyszłość w naszych rękach") - zamieszczono w BIP- 13.05.2011 r.