ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

BUDŻET GMINY LUZINO NA ROK 2012:

 

1. projekt budżetu na 2012 rok

2. opinie o budżecie na 2012 rok i WPF

3. uchwały budżetowe

4. sprawozdania budżetowe

 

Uchwała Nr XXVIII/333/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2012 rok