ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2004

 


- przetarg na udzielenie kredytu w wys. 800.000 zł - do 30.03.2005 r.na sfinansowanie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD - rozbudowa kanalizacji w Luzinie - II etap - oferty 22.12.2004 r.
- przetarg - geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i przyłączy wod.-kan. w 2005 r. - 22.12.2004 r.
- przetarg - wykonanie odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych współfinsowanych przez inwestorów indywidualnych w 2005 r. - 22.12.2004 r.
- przetarg - wynajem maszyn i części transportu do napraw ulic i dróg gminnych w 2005 r. - 22.12.2004 r.
- przetarg - na rozbudowę SP Kębłowo (wykonanie stolarki - drzwi, okna), wykonanie elewacji, scianek działowych, instalacji mediów itp. - 22.12.2004 r.
- przetarg na remonty bieżące obiektów komunalnych w 2005 r. na wartość 210.000 zł - 16.12.2004 r.
-przetarg - rozbudowa wodociągu w Wyszecinie - 24.11.2004 r.
- przetarg na rozbudowę SP Kębłowo (wykonanie stolarki - drzwi, okna), wykonanie elewacji, scianek działowych, instalacji mediów itp. - 25.10.2004 r.
- przetarg - wywóz nieczystości płynnych w 2005 r. - 20.10.2004
- przetarg - wywóz odpadów stałych w 2005 r. - 20.10.2004
- przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego - 15.10.2004
- przetarg - dostawa oleju opałowego do SP Luzino, SP Barłomino i Gimnazjum - 14.10.2004
- przetarg - wymiana zestawów pompowych studni głębinowych w przypadku awarii - 14.10.2004
- przetarg - budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wschodniej i Dolnej w Luzinie - 13.10.2004
- przetarg usuwanie awarii wod-kan. na terenie gminy- 13.10.2004
- przetarg na dostawę węgla do szkół i Urzędu - 07.10.2004
- przetarg na nauczanie j. angielskiego w szkołach - 20.08.2004 r.
-przetarg na ochronę osób i mienia - 13.08.2004
- przetarg na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 28.07.2004 r.
- przetarg na projekt hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie - 21.07.2004 r.
- przetarg na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy - 5.05.2004 r.
- przetarg na dostawę kostki brukowej na terenie gminy Luzino w 2004 r. - 23.04.2004 r.
- przetarg na dowóz uczniów do szkół - 24.03.2004 r.
- przetarg na dostawę komputerów dla Urzędu - 7.04.2004 r.
- przetarg na dostawę samochodu osobowego dla UG (ponowny) - 28.05.2004 r.
- przetarg na remont sieci kanalizacyjnej deszczowej przy ul. Ks. Gończa w Luzinie - 20.05.2004 r.
- przetarg na wywóz nieczystości płynnych - 20.05.2004 r.