ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2006==================================================
- przetarg - dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Luzinie, Barłominie oraz Gimnazjum Publicznego w Luzinie w 2007r. - oferty do 29.12.2006 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na Budowę instalacji gazu dla kotłowni gazowej Q = 311 kW w Szkole Podstawowej w Luzinie - oferty do 13.12.2006 r., specyfikacja przetargu,(projekt budowlano-wykonawczy strony 1-8),strony 9-16,przedmiar robót
==================================================
- przetarg na sprzedaż działek w Luzinie - przetarg w dniu 19.12.2006 r.
==================================================
- przetarg na usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych w 2007 r. - oferty do 18.12.2006 r. , specyfikacja przetargu
==================================================
- przetarg naprzygotowanie i dowóz ciepłego posiłku do szkół w 2007 r. - oferty do 27.12.2006 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na remonty bieżące obiektów komunalnych – budynki szkolne, administracyjne, budynki komunalne na terenie gminy Luzino w 2007 roku - oferty do 20.12.2006 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na wymianę zestawów pompowych studni głębinowych w przypadku ich awarii na terenie gminy Luzino w 2007 roku - ofery do 20.12.2006 r., specyfikacja

- przetarg na przygotowanie i dowóz ciepłego posiłku do szkół w 2007 r. - oferty do 11.12.2006 r., - specyfikacja przetargu
==================================================
- przetarg na budowę ulicy Słonecznej w Luzinie - oferty do 27.10.2006 r., specyfikacja
==================================================
- przetarg na dostawę węgla do szkół i budynków administracyjnych Urzędu Gminy Luzino w sezonie grzewczym 2006/2007 r - oferty do 19.10.2006 r.,specyfikacja
==================================================
- przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Luzino w okresach zimowych 2006/2007 i 2007/2008 - oferty do 11.10.2006 r., specyfikacja zamówienia
==================================================
- przetarg na nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Luzinie w roku szkolnym 2006/2007 w wymiarze około: 22 godz. tygodniowo, oferty do 09.10.2006 r. specyfikacja zamówienia, informacja o unieważnieniu przetargu
==================================================

ogłoszenie - ponowny przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Luzino do szkół - oferty do 06.10.2006 r
specyfikacja przetargu
==================================================

ogłoszenie - przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego ulic i dróg gminy Luzino w 2006r. - oferty do 28.09.2006 r.
specyfikacja przetargu
==================================================

1. ogłoszenie - przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Luzino do szkół - oferty do 22.09.2006 r. ,
specyfikacja przetargu.
==================================================
- przetarg na budowę chodnika przy ul.Ofiar Stutthofu w Luzinie - oferty do 4.08.2006 r.
==================================================
- przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy Gimnazjum Publicznego w Luzinie – II etap – budowa Hali Widowiskowo – Sportowej” na okres do 30.09. 2011 roku. - oferty do 26.07.2006 r.
==================================================
- przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Luzino - oferty do 17.07.2006 r.

- przetarg - Budowa części chodnika w Robakowie, kolejny etap budowy chodnika w Kębłowie oraz wymiana części nawierzchni chodnika przy ulicy Młyńskiej w Luzinie.- oferty do 31.05.2006 r.
==================================================
- przetarg na - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, fragmentów wsi Sychowo i fragmentów wsi Milwino oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Zelewo - oferty do 30.05.2006 r.
==================================================
- przetarg na wynajem maszyn i części transporu do napraw ulic i dróg gminnych na terenie gminy Luzino w 2006 roku- oferty do 24.05.2006 r.
==================================================
- przetarg na wykonanie odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Luzino w 2006 roku - oferty do 06.04.2006 r.
==================================================
- przetarg na budowę chodnika przy ul. Ofiar Stutthofu i Robakowskiej w Luzinie - oferty do 15.02.2006 r.
- przetarg na budowę ul. Wschodniej w Luzinie - II etap - oferty do 08.03.2006 r.
==================================================
- przetarg na dostawę oleju opałowego na 2006 r. - oferty do 28.12.2005 r
==================================================
- przetarg na geodezyjne pomiary powykonawcze sieci wod kan na 2006 r. - ofery do 29.12.2005 r.
==================================================
- przetarg na usuwanie awarii wod - kan, w 2006 r. - oferty do 28.12.2005 r.
==================================================
- przetarg na wymianę pomp studni głębinowych w 2006 r. - oferty do 29.12.2005 r.
==================================================
- przetarg na wywóz nieczystości płynnych w 2006 r. - oferty do 29.12.2005 r.
==================================================
- przetarg na wywóz odpadów stałych w 2006 r. - oferty do 29.12.2005 r.
=================================================
- przetarg na wynajem maszyn do naprawy ulic i dróg w 2006 r. - oferty do 30.12.2005 r.
=================================================
- przetarg na remonty obiektów komunalnych w 2006 r. - oferty do 03.01.2006 r.
==================================================
- przetarg na przygotowanie i dowóz ciepłego posiłku do szkół (zamawiający - GOPS Luzino) - oferty do 12.01.2006 r.
==================================================
- przetarg na obsługę bankową na lata 2006-2008 - oferty do 09.01.2006
==================================================