ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2008

 


- Wykaz z dnia 10.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w miejscowości Dąbrówka
=======================================================- ogłoszenie o zamówieniu - USUWANIE AWARII, BIEŻACE REMONTY SIECI WOD - KAN, WYMIANA WODOMIERZY I ODBIORY PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO W 2009 ROKU - oferty do 30.12.2008 r.
- specyfikacja przetargu
==========================================================
- ogłoszenie o przetargu - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO W 2009 ROKU - oferty do29.12.2008 r.,
- specyfikacja
==========================================================

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 PLN na okres do 30.09.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, realizowane w ramach programu BOISKO W KAŻDEJ GMINIE MOJE BOISKO - ORLIK 2012 z terminem realizacji postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego do 30.12.2008 r.,
specyfikacja
pozostałe załączniki:
- Uchwała Nr XVI 126 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
- Uchwała Nr 080/g243/K/III/08 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6.08.2008 r. (dot. możliwości spłaty kredytu
BUDŻET 2008:
-sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2008 r.
-sprawozdanie RB-NDS o nadzwyżce/deficycie za II kwartał 2008 r.
- uchwała Nr 138/III/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 29.11.2007 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gm. Luzino na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
- uchwała Nr 146/III/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 29.11.2007 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Luzino
- Uchwała Nr XIII/121/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy LUZINO na rok 2008

BUDŻET 2007:
- Rb NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2007 r.
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2007 r.
- Uchwała Nr 032/g243/R/III/08 RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
- Uchwała Nr 151/III/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.12.2006 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

BUDŻET 2006:
- Uchwała Nr 154/III/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2006 r.
- Sprawozdanie RB 27 S za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- Sprawozdanie RB 28S za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- Sprawozdanie RB Z za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- Sprawozdanie RB NDS za okres styczeń - grudzień 2006 r.
- Uchwała Nr 65/III/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6.0.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006
****
- Uchwała Nr XVII/154/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2007 rok
- Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2006 rok

- uchwała RG w sprawie wyboru Skarbnika Gminy oraz zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy

- zaświadczenie o nadaniu Nr NIP
- zaświadczenie o numerze REGON

=============================================================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.10.2008 r.- DOSTAWA WĘGLA DO SZKÓŁ I BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU GMINY LUZINO W SEZONIE GRZEWCZYM 2008/2009 - oferty do 31.10.2008 r.
- specyfikacja
==================================================================================
- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.10.2008 r. - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I ULIC BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY LUZINO W SEZONACH 2008/2009, 2009/2010 - oferty do 30.10.2008 r., - specyfikacja
==================================================================================
- Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.10.2008r. dto. przetargu na " Budowę chodników na terenie gminy Luznio"
- Chodniki SIWZ
- projekt wyszecino - przedmiar Wyszecino
- projekt Robakowo - Przedmiar Robakowo
- projekt ul. Długiej - przedmiar ul. Długa
- Przedmiar Młyńska
ZAPYTANIA DO PRZETARGU:
- zapytanie z dnia 22.10.2008 r. oraz odpowiedź Urzędu
================================================================================

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.09.2008r. - przetarg na "Dostawę węgla do szkół i budynków administracyjnych urzedu Gminy Luzino w sezonie grzewczym 2008/2009"
SIWZ na dostawe węgla
=================================================================================
- ogłoszenie o przetargu - DOSTAWA SAMOCHODU Z PRZYSTOSOWANIEM DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - oferty do 11.09.2008 r., - specyfikacja
ZAPYTANIA DO PRZETARGU:
- zapytanie i odpowiedź z dnia 03.09.2008 r.
- zapytanie z dnia 05.09.2008 r. i odpowiedź z dnia 08.09.2008 r.
==============================================================
- ogłoszenie o przetargu - WYKONYWANIE ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW KOMUNLANYCH NA TERENIE GMINY LUZINO W 2008 ROKU - oferty do 15.09.2008 r., - specyfikacja zamówienia
==============================================================

- Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej we wsi Dąbrówka oraz przetarg ustny ograniczony do jednostek zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej na sprzedaż działki zabudowanej obiektem stacji transformatorowej , położonej we wsi Luzino - wadium do 15.09.2008 r.

==============================================================
===============================================================
ORLIK 2012:
ogłoszenie na Wykonanie kompleksu sportowego oferty do 03.10.2008r.
Siwz ORLIK
- przedmiar, sieć wody - przedmiar ,
***dokumentacja architektoniczna, konstrukcja, STWIOR
STWIOR Podbudowa
- kanalizacja deszczowa - skany, - opis - kanalizacja,
- oświetlenie boiska, - oświetlenie boiska - zakres UG LUZINO.pdf
- nawierzchnia boiska,
STWIOR nawierzchnia
STWIOR nawierzchnia
Opis - Plac zabaw
STWIOR Plac zabaw
Zaplecze biały montaż
Instalacja wod-kan zaplecze
opis zaplecze
SST wod-kan zaplecze
Model zaplecza
========================================
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 19.09.2008 r. sprzedaż działki - nr 660/2 o pow. 204 m2 w Luzinie
- Informacja o wynikach przetargu z dnia 19.09.2008 r. sprzedaż działki nr 259 o pow. 8.300 m2 w Dąbrówce

- ogłoszenie o przetargu - DOWÓZ WRAZ Z OPIEKĄ 20 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓŁ I OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE ORAZ ICH ODWIEZIENIE PO ZAJĘCIACH DO MIEJSC ZAMIESZKANIA, W DNIACH, W KTÓRYCH SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009- oferty do 02.09.2008 r.,specyfikacja zamówienia

- ogłoszenie o przetargu - DOWÓZ WRAZ Z OPIEKĄ 20 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓŁ I OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE - 20.08.2008 r., - specyfikacja przetargu
=============================================================

- ogłoszenie o przetargu - REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH - termin 5.08.2008 r., specyfikacja przetargu, opis techniczny dot. ul. Młyńskiej, przedmiar robót dot. ulic

- - zapytanie dot. przetargu z dnia 23.07.2008 i odpowiedź z dnia 25.07.2008 r.
==============================================================

- ogłoszenie o przetargu - REMONT NAWIERZCHNI TYMCZASOWEJ ULICY RUMIANKOWEJ W LUZINIE - ETAP I - oferty do 24.07.2008 r. , specyfikacja, przedmiar, mapa sytuacyjna

- zapytanie dot. przetargu z dnia21.07.2008 r. oraz odpowiedź z dnia 23.07.2008 r.
==============================================================

ogłoszenie o przetargu - REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH NA OBIEKTACH KOMUNALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY LUZINO - oferty do 23.06.2008 r.,specyfikacja przetargu,przedmiar robót
====================================================
- informacja - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - działka 259 w Dąbrówce - wnioski do 21.07.2008 r.
=====================================================

- ogłoszenie o przetargu - MALOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ SAL LEKCYJNYCH W SZKOŁACH - termin do 03.07.2008 r., specyfikacja, - przedmiar ciągi komunikacyjne Luzino, - przedmiar SP Luzino, - przedmiar SP Kębłowo

- ZAPYTANIE z dnia 26.06.2008 r. W SPRAWIE PRZETARGU oraz ODPOWIEDŹ UG z dnia 27.06.2008 r.

- wykaz działek budowlanych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Luzino - wnioski do 21.04.2008 r.
==================================================
- ogłoszenie o przetargu - REMONTY BIEŻĄCE DROBNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH w 2008 r. - oferty do 17.03.2008 r.
- specyfikacja przetargu
ZAPYTANIA:
- zapytanie dot. przetargu
- odpowiedź na zapytanie z dnia 04.03.2008 r.

=================================================
- ogłoszenie o przetargu - WYNAJEM MASZYN I CZĘŚCI TRANSPORTU DO NAPRAW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY LUZINO W 2008 ROKU -oferty do 25.02.2008 r.
- specyfikacja przetargu
=================================================

- ogłoszenie o przetargu - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY LUZINO W 2008 ROKU - oferty do 25.02.2008 r.
- specyfikacja przetargu

- ogłoszenie o przetargu - WYNAJEM MASZYN I CZĘŚCI TRANSPORTU DO NAPRAW DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY LUZINO W 2008 ROKU - oferty do 13.02.2008 r.
- specyfikacja przetargu
==================================================
- ogłoszenie o przetargu - WYKONANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LUZINO ORAZ FRAGMENTÓW WSI ZIELNOWO, BARŁOMINO, ZELEWO, KĘBŁOWO, DĄBRÓWKA , MILWINO, ROBAKOWO, SYCHOWO, WYSZECINO, KOCHANOWO - oferty do 10.01.2008 r.

załączniki:
- specyfikacja przetargu

- Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

- Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino (działki nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32 ) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dąbrówka (część działki nr 126 ) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr cz.365, 248 ) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo, obręb Kębłowo (część działki nr 234) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Milwino (działki nr 10/19, 53/7, 64/2) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr cz. 41/22, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22 – 34/28, 36/50 ) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Sychowo, obręb Robakowo (część działki nr 208/28) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/79/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino (część działki nr 102) w gminie Luzino

- Uchwała Nr X/80/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49) w gminie Luzino

- Uchwała Nr XXXIV / 309 / 2006 Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino

==================================================