ARCHIWUM - Gmina Luzino

RADA GMINY LUZINO KADENCJI 2010-2014


 

 

1. Budnik Kazimierz Franciszek

    - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (do 15.10.2012 r.), członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Statutowej (do dnia jej rozwiązania tj. 30.01.2014 r.), członek Komisji Rewizyjnej (od 15.10.2012 r.)

-------------------------------------------
2. Brzeski Mieczysław

    - Przewodniczący (od 30.06.2014 r.) a wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji doraźnej ds. sporządzenia rejestru zabytków i obiektów zabytkowch (od 20.03.2013 r.)

-------------------------------------------
3. Engelbrecht Stanisław

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

-------------------------------------------
4. Formela Bartłomiej Teodor - przewodniczący Rady Gminy Luzino (od 29.06.2012 r.)
- przewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

-------------------------------------------

5. Gaffke Rajmund Franciszek 

-  wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (od 30.06.2014 r.), członek Komisji Gospodarczej i Samorządu,   członek Komisji Rewizyjnej (od 27.04.2012 r.), do 27.04.2012 r. - wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji doraźnej ds. sporządzenia rejestru zabytków i obiektów zabytkowch (od 20.03.2013 r.)

-------------------------------------------
6. Janusz Andrzej Władysław

- wiceprzewodniczący Komisji Statutowej, członek Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący Komisji doraźnej ds. sporządzenia rejestru zabytków i obiektów zabytkowch (powołanej 20.03.2013 r.)

------------------------------------------ 
7. Kandzorra Józef
- wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

------------------------------------------

8. ś.p. Kasprzyk Genowefa (do dnia 11.04.2014 r.)

- członkini Komisji Statutowej (do dnia jej rozwiązania tj. 30.01.2014 r.), członkini Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członkini Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, przewodnicząca Rady Gminy Luzino do 29.06.2012 r.

------------------------------------------- 
9. Koszałka Zdzisław Franciszek - wiceprzewodniczący Rady Gminy
- członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

-------------------------------------------

10. Kunz Waldemar Adam 

- członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (od 20.03.2013 r.)

-------------------------------------------- 
11. Meyer Aleksandra Stanisława

- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (do 23.05.2013 r.), członkini Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członkini Komisji Statutowej (do dnia jej rozwiązania tj. 30.01.2014 r.)

--------------------------------------------
12. Richert Dariusz Adam

- wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

--------------------------------------------
13. Słowi Edmund Józef

- członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (od 23.05.2013 r.)

--------------------------------------------
14. Szczepaniak Katarzyna Magdalena

- przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członkini Komisji Gospodarczej i Samorządu, członkini Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

--------------------------------------------
15. Wiśniewski Zygmunt Leon

- przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarczej i Samorządu, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej