ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY LUZINO:

WYBORY DO RADY GMINY LUZINO (zestawienie według wielkości uzyskanego poparcia w okręgach)

- kandydaci do Rady Gminy w okręgu nr 1 w Luzinie

- kandydaci do Rady Gminy w okręgu nr 2 w Luzinie

- kandydaci do Rady Gminy w okręgu nr 3 w Barłominie i nr 4 w Wyszecinie i Tępczu

- kandydaci do Rady Gminy w okręgu nr 5 w Dąbrówce i Milwinie oraz nr 6 w Robakowie i Sychowie

- kandydaci do Rady Gminy w okręgu nr 7 w Kębłowie i 8 w Kochanowie, Zelewie i Zielnowie

- Skład Rady Gminy Luzino

- Wyniki wyborów Wójta Gminy Luzino

- frekwencja głosowania w poszczególnych obwodach

- wyniki głosowania na terenie gminy na kandydatów do powiatu wejherowskiego

- wyniki głosowania na terenie gminy na kandydatów do sejmiku województwa pomorskiego

Informacja dodatkowa: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu zamieszczono protokoły wyników głosowania i wyniki wyborów Wójta oraz radnych Rady Gminy Luzino, sporządzone przez Gminną Komisję Wyborczą w Luzinie na podstawie protokołów otrzymanych z OKW. Natomiast w lokalach wyborczych głosowania wywieszono protokoły głosowań w poszczególnych obwodach. Informujemy, iż prezentowane na stronie Internetowej zestawienia zostały sporządzone dla potrzeb statystycznych i nie stanowią dokumentów wyborczych, będących podstawą do ustalenia wyników.

*********************************************************************************

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH

===================================================================

KANDYDACI W WYBORACH:

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUZINIE z dnia 24 października 2006 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Luzino zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku ==================================================

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 24 października 2006 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Luzino w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku ==================================================

GEOGRAFIA WYBORCZA:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych ==================================================

Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 22.09.2006 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Luzino

==================================================

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

Komunikat Wójta Gminy Luzino z dnia 3.10.2006 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - termin do 13.10.2006 r. ==================================================

Uchwała Nr 5/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino

Uchwała Nr 8/2006Nr 8 /2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2006 Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino ==================================================

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUZINIE o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W LUZINIE:

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 3.10.2006 r. o powołaniu i składzie GKW ==================================================

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie z dnia 3.10.2006 r. o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na radnych - termin do 13.10.2006 r., na Wójta - termin do 18.10.2006 r. ==================================================