ARCHIWUM - Gmina Luzino

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

                             OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2011 ROKU


- Wniosek CEIDG - 1 o wpis do ewidencji działaności gospodarczej oraz instrukcja wypełniania wniosku CEIDG  - do pobrania - kliknij

Ważne! Schemat elektronicznego wzoru wniosku zostanie opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI:

- PKD 2007
- PKD 2004 (stara)
- klucz powiązań PKD 2004-2007
- klucz powiązań PKD 2007-2004