ARCHIWUM - Gmina Luzino

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG:
Tadeusz Klein
tel. 58 678-20-68 wew. 34
godzinyprzyjęć interesantów: w godzinach pracy Urzędu Gminy
===============================================

- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKA REFERATU
===============================================

pracownicy merytoryczni:
1. Agnieszka Stenka - tel. wew. 69 (drogi)
2. Anita Miotk- tel. wew. 69 (obiekty komunalne)

3. Aleksandra Radka - tel. wew. 78 (gospodarka odpadami)