ARCHIWUM - Gmina Luzino
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2007:

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA TERENIE GMINY LUZINO W DNIU 21.10.2007 r.:

- wyniki głosowania w wyborach do SEJMU RP

- wyniki głosowania w wyborach do SENATU RP

- FREKWENCJA w Obwodowych Komisjach Wyborczych gm. Luzino w dniu głosowania

==================================================
- OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Luzino z dnia 12 września 2007 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
==================================================

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:
- Zarządzenie Nr 49 / 2007 Wójta Gminy Luzino z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Luzino dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- Zarządzenie Nr 53/ 2007 Wójta Gminy Luzino
z dnia 18 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w Luzinie i w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kębłowie
oraz uzupełnienia składów w/w komisji


- SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH z wyszczególnieniem pełnionych funkcji
=================================================

KANDYDACI DO SEJMU I SENATU:

- obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 8.10.2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na POSŁÓW w wyborach DO SEJMU RP w okręgu wyborczym nr 26

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 8.10.2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na SENATORÓW w wyborach DO SENATU RP w okręgu wyborczym nr 25
==================================================

INNE INFORMACJE:

- Informacja PKW z dnia 13.09.2007 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

- Informacja PKW o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (W OKRĘGU, W KTÓRYM WYBIERA SIĘ 3 SENATORÓW) zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.