ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYKAZY UMORZEŃ


- Wykaz z dnia 27.04.2022 r.osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2021 

- Wykaz z dnia 19.04.2021 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2020 

- Wykaz z dnia 24.04.2020 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2019

- Wykaz z dnia 26.04.2019 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

- Wykaz z dnia 12.04.2018 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

- Wykaz z dnia 19.04.2017 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

- Wykaz z dnia 04.04.2016 r. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono splatę na rat w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.


Archiwalne wykazy umorzeń znajdują się w archowum Urzędu Gmniy Luzino.