ARCHIWUM - Gmina Luzino

Regulamin naboru- Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Luzino z dnia 01 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Luzinie
- zmiana regulaminu - wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 10/08 z dnia 18.02.2008 r.
- zmiana regulaminu - wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 11/08 z dnia 20.02.2008 r.
*****

 

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE:

======================================================================

- NABÓR NA WOLNE STANOWISK0 w GOPS Luzino - główny księgowy w wymiarze 1 etatu - oferty do 26.10.2010 r.
- ogłoszenie o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - oferty do 26.10.2010 r.
- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownika GOPS - oferty do 09.08.2010 r.

 
- INFORMACJA z dnia 11.08.2010 r. O ILOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZONE W DNIU 29.07.2010 R. (Kierownik GOPS)
- INFORMACJA z dnia 11.08.2010 r. O WYNIKACH NABORU (kierownik GOPS)
- INFORMACJA z dnia 25.08.2010 r. O WYNIKACH NABORU (kierownik GOPS) - brak ofert

- INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCYJNO-EKSPLOATACYJNYM - OGŁOSZONE W DNIU 01.02.2010 r.

- LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCYJNO-EKSPLOATACYJNYM
======================================================================
- INFORMACJA z dnia 23.02.2010 r. O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym
======================================================================

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu - nabór do 11.02.2010 r.

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym - termin do 05.05.2008 r.
================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - termin do 26.03.2008 r.
=================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej- termin do 13.03.2008r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - termin do 03.03.2008 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w wymiarze 1 etatu- termin do 21.02.2008 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - termin do 15.02.2008 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym - 01.02.2008 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie - termin do 01.02.2008 r.
=================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w wymiarze 1 etatu- termin do 31.01.2008 r.
==================================================
-urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - termin 01.10.2007 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - termin 29.08.2007 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Finansowym - oferty do 08.03.2007
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Finansowym - oferty do 12.02.2007 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. obsługi Rady Gminy - 1/2 etatu- podania do 09.02.2007 r.
==================================================
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej - podania do 02.02.2007 r.
==================================================

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - 1) referenta ds. ewidencji ludności, 2) referenta ds. obsługi Rady Gminy - podania do 23.01.2007 r.
==================================================

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska referenta w 1) Referacie Finansowym, 2) referenta na stanowisku ds. obsługi spraw oświatowych, 3) referenta w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym, 4) referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej, 5) Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - podania do 15.01.2007 r.
==================================================