ARCHIWUM - Gmina Luzino
==================================================

- sprawozdania budżetowe za rok 2007
==================================================
UCHWAŁY BUDŻETOWE:

- Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na rok 2007 (tekst uchwały wraz z objaśnieniami i załącznikami Nr 3, 3a, 4-6, 9, 10, 13 i 15),
- zał. Nr 1 - dochody budżetu na 2007 r.,
- zał. Nr 2 - wydatki budżetu na 2007 r.,
- Dożywianie uczniów,
- GFOŚiGW,
- Prognoza długu na 2007 r.,
- Przychody i rozchody,
- Zakłady budżetowe
==================================================
- Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
==================================================
- Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, (w tym załącznik nr 7 - środki finansowe dla sołectw)
- załącznik nr 1 - dochody,
- załącznik nr 2 - wydatki,
- załącznik nr 2A
- załacznik nr 3 - przychody
- załącznik nr 4 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone
- załącznik nr 5 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone,
- załącznik inwestycyjny
==================================================
- Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, -załącznik inwestycyjny do uchwały
==================================================
- Uchwała Nr X/70/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

==================================================
-Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
==================================================
- uchwała Nr XIV/122/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
==================================================
- Uchwała Nr 151/III/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.12.2006 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Luzino na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami