ARCHIWUM - Gmina Luzino

Konkurs plastyczny "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych"

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi występującymi w gospodarstwach rolnych, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiały dydaktyczne dotyczące zagrożeń wypadkowych w indywidalanych gospodparstwach rolnych" (dot. konkursu plastycznego dla szkół).


Bezpłatna aplikacja firmy ECOCLIMA dla mieszkańców oraz służb kryzysowych, działająca pod systemem operacyjnym Android dla telefonów komórkowych oraz tabletów, obsługującą detektor burzowy

Link do aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.stormtec

Uwaga: pobieranie może odbyć się jedynie przez urządzenie mobilne z Androidem.

=====================================================================

Informacje PUW o Regionalnym Systemie Ostrzegania,  w tym możliwości pobrania bezpłatnych aplikacji usługi powiadamiania o zagrożeniach 

==============================================================

 

 


POWSZECHNA SAMOOBRONA (materiały szkoleniowe):
- informacje wstępne
- sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze
- bezpieczeństwo podczas imprez masowych
- organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa
- prezentacja - system bezpieczeństwa państwa
- Poradniki dot. bezpieczeństwa
- zagrożenie pożarowe lasów
- Przepisy dot. bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo dzieci
- TELEFON ratujący życie - ICE  
- ice - druk PCK 
- FORMULARZ  ZGŁOSZENIA do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie
- WYKAZ  PLACÓWEK  LECZNICTWA ODWYKOWEGO

 

INFORMACJE BIEŻĄCE:

- możliwość przekazania 1 procent podatku dla OSP

Informujemy, że od dnia 16 września 2013 r. nastąpi przekierowanie połączeń na numer alarmowy 112 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Od tego dnia osoby dzwoniące na numer 112 będą przekierowywane (zasadne dzwonienia - zagrożenia zdrowia, życia lub mienia) do służb dzielnicowych - Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego.