ARCHIWUM - Gmina Luzino

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Urzędu Gminy Luzino


 Prosimy kandydatów o zapoznanie się z niżej wymienionymi dokumentami:


Kwestionariusz osobowy


Oświadczenie kandydata


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

- Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Luzino w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Luzinie


Regulamin naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych

- Zarządzenie Nr 56/A2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Luzino


- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Referacie Spraw Obywatelskich w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 27.02.2023 r.

- Informacja z dnia 27.02.2023 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja - lista kandydatów spełniających warunki formalne 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 17 lutego 2023 r.

- Informacja z dnia 17.02.2023 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja - lista kandydatów spełniających warunki formalne

- Informacja z dnia 22.02.2023 r. o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze na pracownika na stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 10.02.2023 r. 

- Informacja z dnia 10.02.2023 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych 

- Informacja z dnia 14.02.2023 r. 

- Informacja z dnia 16.02.2023 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o zatrudnieniu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu na czas określony do 31.12.2023 r. Aplikacje można składać do 28.10.2022 r.


- Ogłoszenie o zatrudnieniu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu na czas określony do 31.12.2023 r. Aplikacje można składać do 14.10.2022 r.


- Ogłoszenie o zatrudnieniu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu na czas określony do 31.12.2023 r. Aplikacje można składać do 21.09.2022 r.


- Ogłoszenie o naborze z dnia 10 sierpnia 2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 23 sierpnia 2022 r.

- Informacja z dnia 23 sierpnia 2022 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 24 sierpnia 2022 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 11 lipca 2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 22 lipca 2022 r.

- Informacja z dnia 22 lipca 2022 r. o wynikach naboru

 

- Ogłoszenie o naborze z dnia 17 czerwca 2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można skladać do 8 lipca 2022 r.

- Informacja o wynikach naboru


- Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie


- Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie 


- Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 22 czerwca 2022 r.

- Informacja z dnia 28.06.2022 r. o wynikach naboru 


 - Ogłoszenie o naborze z dnia 30.05.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 10 czerwca 2022 r. 

- Informacja z dnia 10.06.2022 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 10.06.2022 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 16.05.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 27 maja 2022 r.

- Informacja z dnia 27.05.2022 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 27.05.2022 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 05.05.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 16 maja 2022 r.

- Informacja z dnia 16.05.2022 r. o ilości złożonych dokumentów

-informacja z dnia 16.05.2022 r. o wynikach naboru

 


- Ogłoszenie o naborze z dnia 14.03.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje można składać do 25.03.2022 r.

- Informacja z dnia 25.03.2022 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 25.03.2022 r. - lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 28.03.2022 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 3.03.2022 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym. Aplikacje do 14.03.2022 r.

- Informacja z dnia 14.03.2022 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 23 listopada 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze (Koordynator dostępności) w wymiarze 1/2 etatu. Aplikacje do 7.12.2021 r.

- Informacja z dnia 7.12.2021 r. o ilości złożonych dokumentów

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 7.12.2021 r.

- Informacja z dnia 20.12.2021 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 22 października 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 3.11.2021 r. 

- Informacja z dnia 4.11.2021 r. o ilości złożonych dokumentów

- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 4.11.2021 r.

- Informacja z dnia 22.11.2021 r. - Wynik naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 5 października 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 18.10.2021 r.

- Informacja z dnia 19.10.2021 o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 21.10.2021 r. 


- Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 11.10.2021 r.

- Informacja z dnia 11.10.2021 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 11.10.2021 r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 14.10.2021 r. - Wynik naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 03.09.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu. Aplikacje do 16.09.2021 r.

- Informacja z dnia 17.09.2021 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 17.09.2021 r. - lista kandydatów spełniających warunki formalne

- Informacja z dnia 24.09.2021 r. o wynikach naboru


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KONSERWATORA W WYMIARZE 1 ETATU: https://luzino.eu/pl/urzad-gminy-w-luzinieoglasza-naborna-wolne-stanowiska-pracy-konserwatora-w-wymiarze-1-etatu-4-wolne-etaty/ 


- Ogłoszenie o naborze z dnia 27.04.2021 r. na wolne stanowisko urzędznicze: Audytor wewnętrzny w wymiarze 1/4 etatu. Aplikacje można składać do 11.05.2021 r.

- Informacja z dnia 13.06.2021 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 13.05.2021 r. - lista kandydatów spełniających warunki formalne

- Informacja z dnia 24.05.2021 r. o wynikach naboru


 

- Ogłoszenie o naborze z dnia 7.04.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 19.04.2021 r.

- Informacja z dnia 19.04.2021 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych 

- Informacja z dnia 20.04.2021 r. - lista kandydatów spełniących warunki formalne

- Informacja z dnia 29 kwietnia 2021 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o naborze z dnia 9.03.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Komunalnym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 22.03.2021 r.

- Informacja z dnia 22 marca 2021 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 24 marca 2021 r. - lista kandydatów spełniająca warunki formalne

- Informacja o wynikach naboru z dnia 2 kwietnia 2021 r.


 

- Ogłoszenie o naborze z dnia 21.07.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 5.08.2020 r.

- Informacja o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych z dnia 6.08.2020 r.

- Lista osób spełniająca wymagania formalne z dnia 12.08.2020 r.

- Informacja o wynikach naboru z dnia 4.09.2020 r.


- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwatora w wymiarze pełnego etatu. 


Ogłoszenie o naborze z dnia 24.06.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 6.07.2020 r.

- Informacja o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych z dnia 6.07.2020 r.

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne z dnia 6.07.2020 r. 

- Informacja o wynikach naboru z dnia 16.07.2020 r.


 

Ogłoszenie o naborze z dnia 10.02.2020 r. na wolne stanowisko urządnicze: ds. obsługi Biura Rady Gminy Luzino  w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 28.02.2020 r,

Informacja o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych z dnia 3.03.2020 r. 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne z dnia 10.02.2020 r.

Wynik naboru z dnia 15 czerwca 2020 r.


Ogłoszenie o naborze z dnia 10.02.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny, wymiar czasu pracy: 1/4 etatu. Aplikacje można składać do 24.02.2020 r.

Informacja o wynikach naboru z dnia 24.02.2020 r.


URZĄD GMINY LUZINO ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej - termin składania dokumentów do dnia 10.02.2020 r.

- Informacja o ilości złożonych aplikacji

- Lista kandydatów spełniających warunki formalne

- Wynik naboru z dnia 15 czerwca 2020 r.


Ogłoszenie o naborze z dnia 22.01.2020 r. na na wolne stanowisko pracy - stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny, wymiar czasu pracy – ¼ etatu, termin składania dokumentów: do 02.02.2020 r.

Informacja o wynikach naboru z dnia 4.02.2020 r.


URZĄD GMINY LUZINO ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej - termin składania dokumentów do dnia 27.01.2020 r.

Informacja o wynikach naboru z dnia 28.01.2020 r.


Ogłoszenie o naborze z dnia 30.12.2019 r. na na wolne stanowisko pracy - stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny, wymiar czasu pracy – ¼ etatu, termin składania dokumentów: do 16.01.2020 r.

Informacja o wynikach naboru z dnia 16.01.2020 r.


Ogłoszenie o naborze z dnia 23.10.2019 r. NA WOLNE STANOWISKA PRACY KONSERWATORA W URZĘDZIE GMINY LUZINO W WYMIARZE 1 ETATU, OFERTY DO 06.12.2019 r.

Powyższy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282).


Ogłoszenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do dnia 25.04.2019 r.

- Informacja z dnia 26.04.2019 r. o ilości złożonych dokumentów

- Informacja z dnia 8.05.2019 r. - lista kandydatów spełniająca warunki formalne

- Wynik naboru z dnia 20.05.2019 r.


Ogłoszenie z dnia 3 grudnia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Biura Rady Gminy Luzino w wymiarze 1 etatu. Aplikacje można składać do 14 grudnia 2018 r.

- Informacja z dnia 19 grudnia 2018 r. o ilości złożonych dokumentów
- Informacja z dnia 20 grudnia 2018 r. - lista kandydatków spełniająca warunki formalne 
​- Informacja z dnia 11 stycznia 2019 r. o wynikach naboru


Ogłoszenie z dnia 10 maja 2018 r. o naborze na wolne stanowisko stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny. Aplikacje można skladać do 22 maja 2018 r.

- Informacja z dnia 30 maja 2018 r. o ilości złożonych dokumentów
- Informacja z dnia 30 maja 2018 r. - lista kandydatów spełniających warunki formalne
- Informacja z dnia 7 czerwca 2018 r. - wynik naboru


- Ogłoszenie z dnia 19 kwiernia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny. Aplikacje można skladać do 4 maja 2018 r.

- Informacja z dnia 10 maja 2018 r. - wynik (nie wybrano żadnej oferty)


- Ogłoszenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu - aplikacje można składać do 27.04.2018 r. 

- Informacja z dnia 27.04.2018 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 27.04.2018 r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 10.05.2018 r. - wynik naboru


- Ogłoszenie z dnia 21 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzednicze w Referacie inwestycyjno - Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu - aplikacje można składać do 3.04.2018 r.  (Uwaga! Prosimy o dopisanie na kopercie: "Dotyczy naboru z dnia -  21.03.2018 r.")

- Informacja z dnia 05.04.2018 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 05.04.2018 r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 12.04.2018 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 19 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno - Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu - aplikacje może składać do 30 marca 2018 r.  (Uwaga! Prosimy o dopisanie na kopercie: "Dotyczy naboru z dnia - 19.03.2018 r.")

- Informacja z dnia 05.04.2018 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 05.04.2018 r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 16.04.2018 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 7 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno - Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu - aplikacje może składać do 19 marca 2018 r. 

- Informacja z dnia 19 marca 2018 r.  

- Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny. Aplikacje można skladać do 9.02.2018 r.

- Informacja z dnia 9 lutego 2018 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 9 lutego 2018 r. o osobach spełniających wymogi formalne

- Informacja z dnia 19 lutego 2018 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2018 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny. Aplikacje można skladać do 22.01.2018 r.

- Informacja z dnia 24 stycznia 2018 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 22 grudnia 2017 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny. Aplikacje można składać do 05.01.2018 r.

- Informacja z dnia 9 stycznia 2017 r.o wynikach naboru


 - Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2017 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Audytor wewnętrzny
Aplikacje można składać do 28 listopada 2017 r.

- Informacja z dnia 28 listopada 2017 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 28 listopada 2017 r. o osobach spełniających wymogi formalne

- Informacja z dnia 1 grudnia 2017 r. o wynikach naboru


- Informacja z dnia 30.05.2017 r. o wynikach naboru

- Informacja z dnia 29.05.2017 r. o osobach spełniających wymogi formalne 

- Ogłoszenie z dnia 29.05.2017 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- Ogłoszenie z dnia 16.05.2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 29.05.2017 r.

Uwaga!

Osoby, które spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac zostana zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z Regulaminem naboru. Termin rozmów kwalifikacyjnych ustala się na 30 maja br. w godzinach od 8.00 do 15.00.


- Ogłoszenie z dnia 10.03.2017 r. o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 22.03.2017 r. 

- Informacja z dnia 23.03.2016 r. o ilości dokumentów aplikacyjnych

- Informacja o osobach spełniających wymogi formalne

- Informacja o wynikach naboru z 27.03.2017 r. 


- Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 11.12.2016 r.
                                                                                                                    Uwaga, zmiana terminu - aplikacje przyjmujemy do 12.12.2016 r. , do godz. 10.00.

- Informacja z dnia 12.12. 2016 r. - ilość dokumentów aplikacyjnych

- Informacja z dnia 13.12.2016 r. o osobach spełnijących warunki formalne

- Informacja z dnia 19.12.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 28.09.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 11.10.2016 r.

 - informacja z dnia 12.10.2016 r. - ilość dokumentów aplikacyjnych

- informacja z dnia 12.10.2016 r. o osobach spełniających warunki formalne

- informacja z dnia 18.10.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie z dnia 15.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu - aplikacje do 26.07.2016 r.

- informacja z dnia 26.07.2016 r. - ilość dokumentów aplikacyjnych

- informacja z dnia 27.07.2016 r. o osobach spełniających warunki formalne

- informacja z dnia 08.08.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisku Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu, aplikacje do 15 lutego 2016 r.;

- Informacja z dnia 16.02.2016 r. - ilość dokumentów aplikacyjnych;

- Informacja z dnia 18.02.2016 r. o osobach spełniających warunki formalne;

- Informacja z dnia 10.03.2016 r. o wynikach naboru


- Ogłoszenie o NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisku Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w wymiarze 1 etatu, aplikacje do 29 stycznia 2016 r.;

- Informacja z dnia 01.02.2016 r. o ilości złożonych dokumentów;

- Informacja z dnia 04.02.2016 r. o wynikach naboru;


- Ogłoszenie z dnia 05.11.2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu
-  
aplikacje do 17 listopada 2015 r. ;

- Informacja z dnia 17.11.2015 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych;

- Informacja z dnia 19.11.2015 r. o osobach spełniających wymagania formalne;

- Informacja z dnia 25.11.2015 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym


- Ogłoszenie z dnia 18.08.2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu
- aplilacje do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00  

- Ogłoszenie z dnia 17.08.2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pelnego etatu
- aplikacje do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00
 - ANULOWANO OGŁOSZENIE


 

- Ogłoszenie z dnia 24.07.2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu
- aplikacje do 14.08.2015 r. do godz. 10.00.

- INFORMACJA o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne  stanowiska urzędnicze ogłoszone w dniu 24 lipca 2015 r.

- INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym


 

- OGŁOSZENIE Z DNIA 31.03.2015 R. O NABORZE NA WOLNE  stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 13.04.2015 r.

- INFORMACJA o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszone w dniu 31 marca 2015 r.

- lista osób spełniających wymagania formalne
-
 Informacja z dnia 17.04.2015r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 


OGŁOSZENIE O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- stanowisko urzędnicze ds. promocji i informacji publicznej w Referacie Organizacyjnym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 30.03.2015 r.

- INFORMACJA o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszone w dniu 18 marca 2015 r.

- lista osób spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 07.04.2015 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji i informacji publicznej w Referacie Organizacyjnym


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY:  2 stanowiska urzędnicze w Referacie Finansowym w wymiarze pełnego etatu - aplikacje do 23.03.2015 r. 

Informacja z dnia 23.03.2015 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych

- lista osób spełniających wymagania formalne

- Informacja z dnia 31.03.2015 r. o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze w Referacie Finansowym


OGŁOSZENIE O KONKURSIE – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań (..) w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przeszkola w roku 2015


Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej  w wymiarze 1 etatu - aplikacje do 20.10.2014 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

INFORMACJA o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne  stanowisko urzędnicze ogłoszone w dniu 08 października 2014 r.

INFORMACJA z dnia 30.10.2014 r. O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA GMINY LUZINO - aplikacje do 17.06.2014 r.  

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA WOLNE  STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA OGŁOSZONE W DNIU 05.06.2014 R.
- LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA
- INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY SKARBNIKA


Informacja o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
Informacja z dnia 25.02.2013 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
w Referacie Finansowym
 

 


  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej  - oferty do 7.09.2012 r.

 

Informacja z dnia 10.09.2012 r. - o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Informacja z dnia 18.09.2012 r. - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Informacja z dnia 22.10.2012 r. o wynikach naboru na stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej

 


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym  -  oferty do 7.09.2012 r. 

Informacja z dnia 10.09.2012 r. - o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Ekspolatacyjnym

Informacja z dnia 12.09.2012 r. - lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym

Informacja z dnia 22.10.2012 r. o wynikach naboru na stanowisko w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym

 


 Wójt Gminy Luzino ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  ds. obsługi informatycznej projektu pt. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”
(Luzino, dnia 14.08.2012 r.) - oferty do 24.08.2012 r.

 

Informacja z dnia 3.09.2012 r. - wyniki naboru na urzędnicze  ds. obsługi informatycznej projektu pt. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”.

Informacja z dnia 30.08.2012 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej projektu pt. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino”

 

           Uwaga! Ogłoszenie z dnia 13.08.2012 r. zostało anulowane!

 

OGŁOSZENIA O NABORZE - ARCHIWALNE

 

Informacja z dnia 14.02.2014 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych