ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE


UCHWAŁA NR VI/102/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/103/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino

 

UCHWAŁA NR XXXVI/414/2017 w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

UCHWAŁA NR XXX/335/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino”

Uchwała Nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino"

Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino, zmienionej uchwałą: Nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r.,  Nr XLIII/491/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r.

- UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

Uchwała Nr XLIII/491/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino

- Uchwała Nr XIII/134/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

- Uchwała Nr XIII/136/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino.

Uchwała Nr XXXI/380/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/316/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino

- uchwała wersja doc.

Uchwała Nr XXVIII/351/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino;  

Uchwała Nr XXVIII/352/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/313/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

Uchwała Nr XXVIII/353/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/315/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XXVII/312/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino  

Uchwała Nr XXVII/313/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Uchwała Nr XXVII/314/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała Nr XXVII/315/2013 Rady Gminy Luzino z  dnia 20 marca 2013 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr XXVII/316/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino. 

Uchwała Nr XXIV/280/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na budowie, utrzymaniu i   eksploatacji własnych lub wspólnych z  innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIV/281/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Luzino

Uchwała Nr XXIV/282/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Uchwała Nr XXIV/283/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino  

Uchwała Nr XXIV/284/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Uchwała Nr XXIV/285/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z   nieruchomości  

- UCHWAŁA NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,- wersja pdf- załącznik nr 1 do uchwały NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r., - wersja pdf- załącznik nr 2 do uchwały NR XLII/371/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r., - wersja pdf- Uchwała Nr XXV/218/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino- Uchwała Nr XXV/219/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 ARCHIWALNE:
UCHWAŁA Nr XIII /134/ 2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino