ARCHIWUM - Gmina Luzino
- Uchwała Nr XVIII/177/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- Uchwała Nr XX/197/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- Uchwała Nr XXI/212/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
- Uchwała Nr XXII/221/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- Uchwała Nr XXIV/223/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
- Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
- Uchwała Nr XXVII/239/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
- Uchwała Nr XXVIII/247/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005
=================================================
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Luzino w I półroczu 2005 roku
==================================================
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Luzino za rok 2005
załączniki do sprawozdania budżetowego:
- Informacja z realizacji zadań GOPS za 2005 rok
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie za rok 2005
- Informacja GOPS dot. zwrotu dotacji rządowej w 2005 r.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2005
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2005 rok
- Sprawozdanie z wykonania budżetu GOSRiT za 2005 rok
12.Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2005 oraz wniosek o absolutorium
13. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r.
14. Uchwała RIO opiniująca pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium za 2005 r.


INNE:
- Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu na 2005 r.
- sprawozdanie RB-Z za styczeń - grudzień 2005 r.
- sprawozdanie Rb 28S za styczeń - grudzień 2005 r.
- sprawozdanie RB 27S za styczeń - grudzień 2005 r.
- sprawozdanie NDS za styczeń - grudzień 2005